Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit 12 enthousiaste ouders die gedurende het schooljaar allerlei feestelijke, leuke of sportieve activiteiten organiseren voor de leerlingen. Zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de Kerstviering, de avondvierdaagse en niet te vergeten het schoolreisje.

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen wordt aan het begin van ieder schooljaar aan de ouders een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Op dit moment bedraagt deze € 75,-. Een klein deel van de bijdrage wordt jaarlijks gereserveerd voor grotere uitgaven zoals de aanschaf en onderhoud van de prachtige speeltoestellen op het schoolplein.

Zeven keer per jaar komt de oudercommissie bij elkaar om alles goed af te stemmen. Daarbij is ook altijd één van de leerkrachten aanwezig. 

Wilt u meer weten over de oudercommissie, spreek dan gerust een van de commissieleden aan. U kunt ook mailen naar: schoolcie.rietakker@gmail.com