Stichting Delta de Bilt

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt tien basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants, algemeen christelijk of algemeen bijzonder.

Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij een positieve bijdrage leveren aan de wereld. 

Op de scholen van Stichting Delta De Bilt gebeurt dit in een pedagogisch klimaat waarin ieder kind tot zijn recht komt. Hierbij moeten de talenten van alle betrokkenen worden benut in het besef dat het samen iedere dag een beetje beter moet dan de vorige dag: lerende scholen! We vinden het belangrijk dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benutten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Iedere school heeft een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting Delta in de gemeente De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt. Daarnaast zijn onze scholen herkenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band met elkaar om de kwaliteit op iedere school te verbeteren. We zullen ons inspannen om ook een positieve bijdrage te leveren aan de wereld aangaande duurzaamheid.

Voor meer informatie over de stichting kunt hier klikken om op de website te komen.