Buurtcollectief

Buurtcollectief Rietakker: wie zijn wij?

 

 • Het Buurtcollectief Rietakker bestaat uit omwonenden van school De Rietakker, met kinderen. De leden staan met elkaar in contact via een Whatsapp groep.
 • Enkele gezinnen zijn sleutelhouders: zij beheren een sleutel van de “kleine ingang” van het schoolplein aan de Thorbeckeweg.
 • Alle volwassenen uit het buurtcollectief kunnen een sleutel lenen, door in de Whatsapp groep te vragen of er een sleutel beschikbaar is en op welk adres.
 • Lid worden van het buurtcollectief? Stuur dan een berichtje aan: 0642153124

 

 Afspraken bij gebruik van het schoolplein

 

 • Het schoolplein is geen openbare speeltuin, maar is na schooltijd toegankelijk voor leden van het buurtcollectief, ook wanneer er buitenschoolse opvang geboden wordt. De toegang is bedoeld om peuters en kinderen van de basisschoolleeftijd (dus maximaal twaalf of dertien jaar oud) een speel- en ontmoetingsplek in de buurt te bieden.
 • Als buurtcollectief zijn wij te gast op het schoolplein. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een veilige en schone speelplek.
 • Kinderen kunnen op het schoolplein spelen onder toezicht van de volwassene die het schoolplein opent en sluit en de eigen opvoeder (die lid is van het buurtcollectief). Kinderen komen niet zonder eigen ouder / verzorger naar het schoolplein.
 • Gebruik je de sleutel om het schoolplein te openen en te sluiten, dan ben je verantwoordelijk voor een veilig en schoon schoolplein.
 • Degene die het schoolplein opent, laat in de groepsapp weten dat het schoolplein open is en stuurt ook een bericht wanneer het plein weer gesloten wordt.
 • Op het schoolplein staat een kist met speelgoed (vlak bij de zandbak). Deze kist kan geopend worden met de sleutel die aan het koord van de heksleutel zit. Het speelgoed in de kist is eigendom van het buurtcollectief en mag gebruikt worden. Het speelgoed wordt na gebruik weer schoon en heel opgeborgen in de kist. De kist wordt weer afgesloten achtergelaten.
 • Afval wordt door gebruikers van het schoolplein mee naar huis genomen. De afvalbakken van de school zijn niet bestemd voor afval van de leden van het buurtcollectief, ze hebben onvoldoende capaciteit.
 • Zorg goed voor het groen. Zorg ervoor dat kinderen niet in bomen klimmen en laat de natuur op het schoolplein met rust.
 • Beschadigt er iets tijdens het spelen of worden beschadigingen ontdekt, dan laat degene die het schoolplein opent dit weten aan de sleutelhouder waar de sleutel is opgehaald.
 • Bij onraad: bel 0900-8844
 • Het buurtcollectief kan bestaan dankzij de welwillendheid van de directie van De Rietakker. Door ons te houden aan bovenstaande regels, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we gebruik mogen blijven maken van het plein na schooltijd.