Identiteit

Onze school is een Protestants Christelijke Daltonschool. Dit betekent voor ons dat wij in onze school een open dialoog over levensbeschouwing, zingeving en burgerschap voeren.

Educatieve en gemeenschappelijke activiteiten op deze gebieden doen ertoe. Deze activiteiten staan in het teken van het bevorderen van competenties op het gebied van zingeving. Hiermee beogen wij het morele kompas, het zelfbewustzijn en de persoonsvorming van onszelf en anderen te stimuleren. De activiteiten staan ook in het teken van gemeenschapszin, maatschappelijke betrokkenheid en cultuurhistorische kennis.

Binnen de gemeenschappelijke identiteit van de stichting is ruimte voor diversiteit. Onze school geeft invulling aan lessen zingeving, levensbeschouwing en burgerschap die passen bij de visie en cultuur van De Rietakker.