Missie, visie en onderwijs

Wij willen dat iedereen die onze school binnenstapt zich welkom voelt.

Er heerst binnen onze school een sfeer waarin je je prettig voelt. Wij gunnen het eenieder zijn eigenheid te behouden.

Op De Rietakker mag iedereen zijn talenten inzetten en ontwikkelen. Hier wordt creatief denken gestimuleerd. We geven elkaar verantwoordelijkheid. We vertrouwen erop dat je lef durft te tonen, initiatiefrijk bent en de uitdagingen die je nog tegenkomt aangaat.

Door samen te werken leer je van elkaar, doe je ideeën op, word je sterker. Deze bagage geeft je handvatten die je zelfredzaamheid bevorderen. We genieten van wat goed gaat.

Hier leggen we samen de fundering voor je toekomst, waardoor je tot grote hoogte kunt reiken. De Rietakker heb je als kind de moed jouw toekomst tegemoet te treden en vertrouwen wij als leerkrachten en ouders erop dat je de capaciteiten hebt om jouw toekomst aan te kunnen.

 

De Rietakker is in beweging.

De afgelopen jaren zijn we als school op zoek naar een invulling die past bij de huidige maatschappij.

In een wereld die constant verandert is nodig dat we serieus aan de slag gaan om het onderwijs zo aan te pakken dat de kinderen van nu een basis krijgen die ze klaar maakt voor de toekomst. Dit vraagt iets anders van de scholen om hieraan te voldoen. Het is een zoektocht en er zijn geen kant en klare antwoorden. De termen moreel besef, creativiteit en flexibiliteit zijn volgens ons als Rietakker essentieel om klaar te zijn voor de toekomst en de wil om een betere plek van de wereld te maken. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk om ‘gegrond’ te zijn, het gevoel dat je er ‘mag’ zijn.

 

Om niet te verdwalen in alle mogelijkheden en kansen is het belangrijk om ons intern kompas op orde te hebben.

Dit kompas bestaat uit onze missie, visie en waarden. Deze metafoor was voor ons passend, omdat het betekent dat niet alles in beton is gegoten. Onderweg kan er bij voortschrijdende inzichten bijgestuurd worden en aangescherpt waar nodig, maar het zorgt er ook voor dat we koers houden.

Op weg ontstaan er ook spontaan allerlei mooie initiatieven en bijproducten. De school en het onderwijs worden zelfs nog mooier/beter dan verwacht.

 

Het fundament van onze school bestaat uit de missie en de kernwaarden.

De missie is het startpunt. Het geeft antwoord op de vraag waarom de organisatie bestaat. De missie geeft het bestaansrecht weer. Het beschrijft de grootste opdracht waartoe de organisatie is geroepen. Gedeelde waarden geven een beeld van wie we zijn. Ze vormen de gemeenschappelijke identiteit. 

 

Boeiend onderwijs in een lerende organisatie

Waarden staan in dienst van de missie. Door naar de waarden te handelen maken we onze missie waar. Waarden worden pas echt helpend in de praktijk als ze concreet worden gemaakt. Om die reden zijn onze waarden vertaald naar concreet gedrag voor iedereen op onze school. De waarden van onze school zijn veiligheid, communicatie, identiteit, eigenaarschap en bevlogenheid.

 

De Rietakkerwaarden zijn vormgegeven in een boom, waarbij de takken tegen de stam onze huidige waarden zijn.

De verdere vertakkingen laten woorden en pictogrammen zien die terug te zien zijn in onze school en wat we willen zien (ondersteunend aan de betreffende waarde) in onze gemeenschap en wat we iedereen gunnen. Elke waarde heeft ook zijn eigen vogel. De vogels hebben karaktereigenschappen die passen bij de waarde waar ze aan gekoppeld zijn. Van de vogels hebben we ook knuffels op school die in de onderbouw gebruikt worden. Gewenst gedrag dat deze vogels vertonen wordt dan snel opgepakt door de kinderen in groep 1 t/m 3. Dit zorgt voor een stevige basis die past bij Daltononderwijs. Aan alle kernwaarden wordt hiermee wekelijks gewerkt met voorbeeldgedrag van aansprekende figuren.

 

In iedere groep hangt een poster van de waardenboom en deze is de basis, van hoe we met elkaar omgaan en wat we willen bereiken, bij de start en gedurende het hele schooljaar.

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar wordt dit verwerkt in een zelfontworpen groepsmetafoor, door gesprekken en mindmaps. Hierop wordt zichtbaar hoe ze als klas willen zijn en wat ze aan het einde van het school willen hebben bereikt.

De groepsmetafoor is wekelijks gespreksonderwerp en zorgt dat de waarden levend worden gehouden, waarbij kinderen het met elkaar passend hebben gemaakt voor zichzelf en hun groep. En ze houden op deze manier zicht op persoonlijke en gezamenlijke doelen.